Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,257 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Hoàng Minh Tuấn chuyển sag tiếng nhật kanji, kanakata đọc ntn vậy

0 phiếu
đã hỏi 16 Tháng 11, 2016 trong Làm thế nào để...? bởi Tuấn

1 câu trả lời

0 phiếu
tên mình là Hoàng Minh Tuấn
đã trả lời 16 Tháng 11, 2016 bởi Tuấn

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 câu trả lời 1,470 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 210 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 169 lượt xem
...