Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,616 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Giải thích giúp mình ngữ pháp của だって言ってるだろ và って言うじゃないか

0 phiếu
たから食べすぎだって言ってるだろ?

逆に太るって言うじゃないか。

Mn dịch giúp mình  2 câu này và giải thích ngữ pháp nữa ạ .

Thanks all.
đã hỏi 25 Tháng 9, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu
Câu 1: Thế nên tao bảo là ăn quá nhiều mà lại ! 「って」dùng trích lại lời nói. だろう: hẳn là, chắc là.
Câu 2: không phải ngược lại sẽ béo lên sao ? じゃない: văn nói. Không phải là... sao
逆に ngược lại
đã trả lời 7 Tháng 10, 2016 bởi Nguyen Truong
...