Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

んですが dùng trong mẫu này được ko ?

0 phiếu

trong sách minna có câu

きょうは車で来ましたから、 お酒を飲めません

nếu mình dùng んですが ,...


きょうはくるまできたんですが、お酒を飲めません

thì đc ko bạn ??

đã hỏi 16 Tháng 8, 2016 bởi Khách
mình nghĩ là được

1 câu trả lời

0 phiếu
Không có vấn đề gì bạn. Chỉ là nhấn mạnh thêm bạn đã đến đây bằng Oto. Càng giúp ng nghe hiểu hơn ý mình muốn nhấn mạnh !
đã trả lời 29 Tháng 8, 2016 bởi TruongNguyen (340 điểm)
...