Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,766 câu hỏi

3,908 câu trả lời

2,818 bình luận

3,278 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

もらいます và いただきます ??

0 phiếu

trng sách minna bài tập có câu

A: いつ ワット先生に 英語を教えて もらいましたか
B: おとしとし 教えて いただきました

người B dùng cách nói kính trọng để chỉ việc Thầy giáo đã dạy cho mình, sao người S cũng kêu = thầy mà ko dủng て いただきました vậy bạn ??

đã hỏi 11 Tháng 8, 2016 bởi Khách
chắc ワット先生 là thầy giáo của B chứ không phải của A :).

1 câu trả lời

0 phiếu
Người A hỏi người B < Có thể người này lớn tuổi hơn A nên a mới dùng <もらう>

Sau đó thì người chỉ cho a B là thầyワット  < tức thầyワットcòn lớn hơn cả A > nên anh B phải dùng 頂く
đã trả lời 29 Tháng 8, 2016 bởi TruongNguyen (340 điểm)

Không có câu hỏi liên quan nào được tìm thấy

...