Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,892 câu trả lời

2,814 bình luận

3,256 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

phân biệt giúp mình 知りえる và 知る限り ?

0 phiếu
đã hỏi 29 Tháng 6, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Arzuraith (130 điểm)

1 câu trả lời

0 phiếu

知りえる  tiếp thu kiến thức.

 

 知る限り trong giới hạn mà tôi biết

đã trả lời 20 Tháng 10, 2016 bởi spikeman

Các câu hỏi liên quan

+1 phiếu
0 câu trả lời 83 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 126 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 127 lượt xem
...