Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,758 câu hỏi

3,901 câu trả lời

2,817 bình luận

3,271 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

phân biệt giúp mình 知りえる và 知る限り ?

0 phiếu
đã hỏi 29 Tháng 6, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Arzuraith (130 điểm)

1 câu trả lời

0 phiếu

知りえる  tiếp thu kiến thức.

 

 知る限り trong giới hạn mà tôi biết

đã trả lời 20 Tháng 10, 2016 bởi spikeman

Các câu hỏi liên quan

+1 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 136 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 131 lượt xem
...