Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,817 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,625 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

cho mình hỏi từ bàn giao công việc trong tiếng Nhật là gì?

0 phiếu
đã hỏi 10 Tháng 6, 2016 trong Hỏi-Đáp từ vựng bởi Khách
仕事を任せろう。
công việc cứ để tôi lo.=))

1 câu trả lời

0 phiếu

ひきわたす - 「引き渡す」Bàn giao

誰に 仕事を 引き渡す Bàn giao công việc cho ai

đã trả lời 16 Tháng 7, 2016 bởi bluesapphjre (1,740 điểm)
ありがとうございます。
...