Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,766 câu hỏi

3,908 câu trả lời

2,818 bình luận

3,278 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

何か書くものを貸してください dich sao ??

0 phiếu
hãy mượn 1 cái gì đó để viết

 

đúng ko bạn ?
đã hỏi 3 Tháng 6, 2016 bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu
貸す có nghĩa là cho mượn (借りる mới có nghĩa là mượn)

Vì vậy câu này phải dịch là: Cho tớ mượn cái gì đó có thể viết được đi (dạng câu cầu khiến, nhờ vả)
đã trả lời 5 Tháng 6, 2016 bởi Sakura Chan (36,430 điểm)
...