Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

2 年 1組 và 1年 1組 ??

0 phiếu
cho mình hỏi các cấp học trên ở Nhật là như thế nào vậy ?
đã hỏi 2 Tháng 6, 2016 bởi Khách

1 câu trả lời

0 phiếu
Ở Việt Nam, lớp 1 chẳng hạn thì có các lớp 1A, 1B,...,, lớp 2 thì có lớp 2A, 2B ,,,,đúng không.

Tương tự,

1年、2年.. có nghĩa là lớp 1,  lớp 2...

1組、2組... có nghĩa tương đương như A, B của Việt Nam vậy
đã trả lời 5 Tháng 6, 2016 bởi Sakura Chan (36,430 điểm)

Các câu hỏi liên quan

...