Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,616 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

かかったかわからない đây có phải là liên động từ?

0 phiếu
かけたほうはどこにかかったかわからないので心配になります。dịch vậy đúng không mn?

gọi điện thì lo lắng vì không bít ở đâu."dịch chứ không hiểu ý nói j"bó tay!
đã hỏi 19 Tháng 4, 2016 trong Hỏi-Đáp ngữ pháp bởi Khách

2 Câu trả lời

0 phiếu
phía người gọi họ sẽ lo lắng vì không hiểu là đã mất đi ( thiếu  ) chỗ nào rồi

bài này dokkai N5 chủ đề là Gọi Điện Thoại phải ko bạn, mình cũng đang làm ...
đã trả lời 2 Tháng 6, 2016 bởi Khách
0 phiếu
Trường hợp này thì phía trước có một câu nữa nói về người nhận cuộc gọi điện thoại nói thế nào đó, làm cho " người gọi đến (hướng đã gọi/ hướng cuộc gọi) trở nên lo lắng vì không biết đã gọi đến chỗ nào. Ví dụ như để rõ hơn thì nên nói là  tên Công ty gì đó/ tôi tên là ai/ tên tổ chức xin nghe thì se dễ hiểu hơn là nói alo alo.

Vì thế câu trên có thể dịch là: "người gọi đến (hướng đã gọi) thì trở nên lo lắng vì đã gọi đến đâu cũng không biết."
đã trả lời 21 Tháng 6, 2016 bởi NTD
...