Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,816 câu hỏi

3,939 câu trả lời

2,831 bình luận

3,608 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Dịch giúp em mấy câu này qua tiếng nhật với ạ

0 phiếu
Sự phát triển thiếu toàn diện về nhân cách , thiếu kĩ năng ứng xử và kĩ năng sống.
Không ý thức được bản thân đang làm đúng hay sai.
Ba mẹ ít quan tâm và giáo dục con cái.
Phần lớn nhà trường còn nặng về giáo dục kiến thức văn hoá thay vì giáo dục con người.
Nhà trường và giáo viên chưa quản lý chặt chẽ và thiếu sự quan tâm.
Ảnh hưởng từ phim , game trực tuyến và nhiều đồ chơi mang tính bạo lực . Trẻ em hay làm theo những gì mà mình xem được.
đã hỏi 18 Tháng 3, 2016 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Khách

Câu trả lời của bạn

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.
...