Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,751 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,260 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Các bạn giúp mình dịch câu này với: 時間すらがはっきりと見えたように思える瞬間が、我々にはあり得るのだ。そうし た事実を人生の一部としてさりげなく織り込むことが出来たとき、我々は幸福の手触 りをほんの少しだけでも知っていることになるだろう。

0 phiếu
đã hỏi 8 Tháng 3, 2016 trong Hỏi-Đáp dịch câu, văn thư bởi Khách

Câu trả lời của bạn

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Các câu hỏi liên quan

+1 phiếu
2 câu trả lời 547 lượt xem
...