Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,739 câu hỏi

3,886 câu trả lời

2,803 bình luận

3,244 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)

Ở đâu ...? - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
12 câu trả lời 40,959 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 12,057 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 271 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 21,717 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 118 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 1,022 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 199 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 290 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 17,302 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 50 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 59 lượt xem
đã hỏi 8 Tháng 9, 2016 trong Ở đâu ...? bởi Khách
–1 phiếu
1 câu trả lời 191 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 1,742 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 2,716 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 620 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 102 lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 3, 2015 trong Ở đâu ...? bởi thoathoa
0 phiếu
1 câu trả lời 167 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...