Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,746 câu hỏi

3,890 câu trả lời

2,805 bình luận

3,252 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 256 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 201 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 90 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 70 lượt xem
0 phiếu
8 câu trả lời 9,840 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 90 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6,188 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 94 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 111 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 155 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 22,885 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...