Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,752 câu hỏi

3,893 câu trả lời

2,815 bình luận

3,263 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hoạt động gần đây

0 phiếu
13 câu trả lời 42,401 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 185 lượt xem
đã hỏi 14 Tháng 12, 2017 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 123 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 2,166 lượt xem
+1 phiếu
6 câu trả lời 13,684 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 1,509 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 321 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 689 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 343 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 202 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 3,192 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6,753 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 443 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 362 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 258 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 145 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...