Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,739 câu hỏi

3,886 câu trả lời

2,803 bình luận

3,244 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,500)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,390)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 102 lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 9 bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 5,889 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 64 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 58 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 98 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 21,717 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
0 phiếu
12 câu trả lời 40,959 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 2,437 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 202 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...