Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,692 câu hỏi

3,859 câu trả lời

2,782 bình luận

3,189 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,510)
raketty
(11,080)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,370)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hoạt động gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời 23 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
8 câu trả lời 7,438 lượt xem
0 phiếu
5 câu trả lời 678 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 69 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 32 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 62 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 61 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 128 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 75 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 70 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 90 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 59 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...