Đăng nhập
  • Đăng ký
Tenkana phục vụ bạn vì lợi ích bạn mang đến cho cộng đồng!
Tenkana-QA là nơi hỏi-đáp, chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật và mọi mặt cuộc sống.

3,716 câu hỏi

3,875 câu trả lời

2,796 bình luận

3,220 thành viên

Tích cực nhất

Sakura Chan
(36,430)
phew
(19,690)
macjanh
(11,510)
raketty
(11,100)
tenkana
(9,690)
yuchj
(8,390)
livelikewind
(6,370)
takeshi
(5,950)
Ikemen89
(5,920)
bigtoe
(5,650)
Tìm kiếm câu trả lời:

Hoạt động gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Nhờ giảng bài tập, đề thi bởi Du Chu (120 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
đã hỏi 6 ngày cách đây bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 53 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 192 lượt xem
đã trả lời 8 Tháng 6 bởi Khách
0 phiếu
1 câu trả lời 40 lượt xem
đã bình luận 7 Tháng 6 bởi Diệu Linh (510 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 32 lượt xem
0 phiếu
1 câu trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
9 câu trả lời 19,997 lượt xem
+1 phiếu
11 câu trả lời 1,503 lượt xem
0 phiếu
11 câu trả lời 40,225 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
...